طرح روی جلد شماره جدید هفته‌نامه اکونومیست +عکس

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست به عشق مدرن؛ دوست یابی در عصر دیجیتال اختصاص پیداکرده است.