شهرداری در گذشته تمام هزینه‌های مناسبت‌های مذهبی را پرداخت می‌کرد

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه رویکرد این معاونت تغییر کرده است، گفت: در گذشته شهرداری از صفر تا صد برخی مناسبت‌های مذهبی را پرداخت می‌کرد اما این رویکرد امروز تغییر کرده است. وی همچنین از واگذاری مراکز بهاران به اختیار بهزیستی و NGOها خبر داد و گفت فعلا این مراکز تعطیل هستند.