ایران؛ دستاویز نتانیاهو برای افزایش بودجه نظامی

نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزایش بودجه امنیتی برای تمام نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم را خواستار شد.