بررسی کشف حجاب مسافران پرواز تفلیس – اصفهان

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه کشور: با مامور متخلف فرودگاه تفلیس برخورد شده است.