تعداد نظامیان آمریکایی در مرز روسیه ۲برابر می‌شود

وزارت دفاع نروژ از افزایش دو برابری نظامیان آمریکایی در این کشور و در نزدیکی مرز با روسیه خبر داد.