تاکید ماکرون بر ثبات اقتصادی ترکیه

رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه ای خود بر ثبات اقتصادی این کشور تاکید کرد.