فواد معصوم:تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ضرر عراق است

رئیس جمهور عراق گفت تحریمهای آمریکا علیه ایران به ضرر عراق است.