حقوقدان کانادایی، اقدامات رژیم صهیونیستی را جنایات جنگی دانست

یک وکیل بین المللی در کانادا تاکید کرد بسیاری از اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان جنایت جنگی است.