ارائه آموزش‌های بهداشتی به حجاج به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر

رئیس اداره مراقبت بیماری‌های مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از حجاج خواست نسبت به سلامت خود و رعایت امور بهداشتی حساس باشند.