واکسن چهار ظرفیتی آنفلوآنزا به ایران می‌آید

از اوایل مهر امسال و با سرد شدن هوا، واکسن چهار ظرفیتی آنفلوآنزا توسط انستیتو سانوفی پاستور وارد ایران می‌شود.