روسیه در برابر آمریکا ، اقدامات تلافی‌جویانه انجام می‌دهد

روسیه در برابر اقدام آمریکا در خصوص تحریم یکی از شرکت های روسی بر سر کره شمالی، دست به اقدامات تلافی جویانه ضد آمریکا خواهد زد.