وزیر خارجه فرانسه در جمع سفرای این کشور گفت حفظ برجام مسئله‌ای مربوط به استقلال اروپا است، با این حال ایران هم باید خواسته‌های مطرح شده از سوی اروپا، از جمله گفت‌وگو درباره مسئله موشکی و منطقه‌ای، را بشنود.