سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه از ارائه دو بسته حمایتی در دولت خبر داد و گفت: بر اساس این دو بسته حمایتی کالا‌های اساسی مردم و همچنین اقشار کم درآمد جامعه تامین می‌شوند.