فدرال رزرو سان فرانسیسکو اعلام کرد: کاهش شکاف بین هزینه‌های استقراض کوتاه مدت و بلندمدت می‌تواند نشانه‌ای از احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا باشد.