یگان دریائی روسیه رزمایشی را در دریای مدیترانه با هدف تمرین خنثی سازی یک حمله شبیه‌ سازی‌ شده تروریستی برگزار کرد.