اکران دانشگاهی فیلم یک ربع به یازده

«فیلم یک ربع به یازده» با نگاهی متفاوت و از یک زاویه کاملا زنانه به قربانیان جنگ نگاه می‌کند.از روز 22بهمن، اکران دانشگاهی فیلم یک ربع به یازده به کارگردانی «حامد حبیبی» آغاز شده و این امکان برای وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمانها در تمام نقاط کشور نیز مهیا می‌باشد.
یک ربع به یازده به دنبال شعار دادن نیست، به دنبال کشف ظلمی‌است که بر بشریت روا رفته و به دنبال حقوق پایمال شده زنان این سرزمین است.
فیلمی‌که صلابت و مهابت بانوان ایران زمین را نشان می‌دهد و نگاهی اصیل و مدرن به خانواده دارد.
به جرأت می‌توان گفت که زنان هشت سال بحران جنگ را در این مملکت مدیریت کردند.
فیلمی‌که دریچه تازه ای از عشق و ایثار را به روی ما می‌گشاید.
عشق بزرگترین چالش بشر در تمام اعصار بوده و هست و وقتی با درد و رنج همراه میشود، تار و پود یک زندگی را ایجاد می‌کند.

یک ربع به یازده، فیلمی‌است که تاریخ را با تیغ اندازه کرده است.

فیلمی‌که در مورد زنان حرف دارد، اما شعار ندارد…
و به عقیده ما مقدرات اصلی این مملکت به دست زنان رقم خورده و می‌خورد…

نوشته اکران دانشگاهی فیلم یک ربع به یازده اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.