آشغال‌های دوست داشتنی بغض فروخورده یک سینماگر

آشغال‌های دوست داشتنی ؛ بغض فروخورده یک سینماگر،سینمای منتقد و مردم معترض به شمار می‌رود

شش سال حبس برای یک فیلم منتقد سیاسی اجتماعی؛ شش سال تنبیه سازنده آن، برای ادب نسل جوان سینما و جامعه، تا به ناعدالتی‌ها اعتراض نکنند و شش سال فشار و تهدید برای آنکه سینمای اندیشمند و منتقد اجتماعی پانگیرد و…..

سرانجام، دوندگی‌ها و رایزنی‌های محسن امیریوسفی و حمایت‌های هنر دوستان مستقل از او ثمرداد و فیلم پرحرف و نقادانه تاریخی اجتماعی آشغال‌های دوست داشتنی ، پس ازشش سال انتظار و عذاب، رنگ پرده را دید.

نمی‌دانم چه مقدار از این فیلم در مسیر سانسور و اعمال نظر آشغال‌های دوست نداشتنی سینما قربانی شده است، ولی همین اندازه که این فیلم توانسته است، زخمی‌و نالان ازدالان ممیزی سیاسی سلیقه ای عبور کند و نشان دهدکه با چماق جهالت، سیاست و دگم اندیشی، نمی‌توان جلوی اندیشه و هنر و آزاداندیشی هنرمند دغدغه مند راگرفت، ارزشمند است.

آشغالهای دوست داشتنی
آشغالهای دوست داشتنی

نگاه منتقدانه و مخالفان این نگاه

آشغال‌های دوست داشتنی ساخته امیریوسفی، نگاهی منتقدانه به اوضاع و احوال جامعه بعد ازسال هشتاد و هشت و تفکرات و تعلقات نسل‌های مختلف ایران امروز دارد. این فیلم جنجالی که مضامین سیاسی و اجتماعی اش، مخالفانی مانند آقایان احمدی نژاد و روحانی و…برای اکران داشت، به ظاهر به این دلیل واهی که تاریخ مصرف آن تمام شده و اکنون کبریت بدون خطراست، به اکران عمومی‌درآمده است.

البته فیلم امیریوسفی، از منظر ساختار و پرداخت سینمایی و نگرش تحلیلی به رویداد‌های پس ازسال هشتاد و هشت، اثری بدون کاستی و نقص نیست، با این همه، حرف‌ها و امتیازهای قابل مکث و نقد دارد.

اکنون که این فیلم به نمایش عمومی‌درآمده است، منقدان، مسوولان و مدیران می‌توانند در کنار مخاطبان اصلی فیلم و سینما، یعنی مردم به تماشای آشغالهای دوست داشتنی بنشینند وصادقانه به ابراز نظر بپردازند.

این فیلم،دیدنی و قابل بحث است و اکران گرچه دست و پاشکسته آن، یک نه بزرگ به جهالت، سانسور، تحریم و تهدید و پیروزی هنر و اندیشه بر بی هنری وبی خردی است!

نوشته آشغال‌های دوست داشتنی بغض فروخورده یک سینماگر اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.