حوزه هنری “چوپان” و مردم “گوسفند” نیستند

“عرق سرد” یک فیلم شاخص و درجه یک و مورد پسند من نیست؛ ولی مانند هر فیلم دیگر، دارای امتیازها و کاستی‌هایی است که باید دیده شود تا درباره آن قضاوت گردد.

حوزه هنری ِارزشی هم مانند تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و هنری کشور، حیات و فعالیت خود را مرهون بیت المال است و در واقع تشکیلات، بودجه و امکانات آن، امانت مردم در دست حوزه است و باید از آن‌ها به درستی و در جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری جامعه بهره ببرد.

حوزه با عنوان”خانوادگی”بودن سینماهای در اختیار خود، این اجازه و اختیار را برای خویش محفوظ می‌داند که در سالن سینماهایش، فیلم‌هایی که در قالب تعریف عنوان یادشده می‌گنجند را اکران کند. این امرباآنکه نکته ای درست است،اما یک ابهام بزرگ رابا خودهمراه دارد واینکه،تشکل مذکورباچه نوع نگرش وتحلیل فرهنگی،اجتماعی وسینمایی به این مهم مبادرت می‌کند؛از منظر تخصص و تعهد یا نظر و سلیقه شخصی و گروهی؟

متأسفانه عملکرد حوزه در این زمینه، به مورد دوم نزدیک است.

به عبارتی، ممانعت حوزه هنری از نمایش برخی فیلم‌ها در سینماهای تحت اختیارش، بر مبنای سلیقه و نظر مدیران و عوامل آن

است، نه دیدگاه‌های هنری،مردمی‌و اجتماعی.

حوزه باید از شبه نگاه منحط”چوپان وگوسفند” دست بردارد و برای نمایش فرهیختگی و حرمت و جایگاه فرهنگی خود، با آغوش باز، سینماهایش را در اختیار اکران حتی فیلم‌هایی که دوست ندارد، بگذارد و اجازه دهد، مردم فیلم‌ها را ببینند و خود درباره کم و کیف آن‌ها قضاوت کنند، نه آنکه حوزه بر اساس نظر و سلیقه مدیرانش، به جای مردم و برای مردم، تصمیم بگیرد و از نمایش فیلم‌ها در سینماهای حوزه جلوگیری کند.

حوزه هنری ارزشی و امانت دار، برای احترام به نگاه‌های مردم و سینماگران ،بایدفیلم‌ها را در سینماهای مردم که در اختیارآن است، اکران کند و سپس با تکیه بر دانش‌های سینما، فیلم و جامعه شناسی، با قدرت واستدلال به نقد و تحلیل منصفانه فیلم‌ها بپردازد!

نوشته حوزه هنری “چوپان” و مردم “گوسفند” نیستند اولین بار در سرزمین هنر. پدیدار شد.