کنترل قند خون با ورزش کردن در عصر

محققان معتقدند که ورزش در بعدازظهر و عصر ممکن است به کنترل قند خون در بدن افراد کمک کند.

محققان دریافتند که زمان صرف شده برای انجام فعالیت بدنی متوسط تا شدید باعث کاهش میزان چربی کبد و مقاومت به انسولین می‌شود.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد ورزش در بعدازظهر یا عصر می‌تواند بهتر از سایر فعالیت‌های بدنی در طول روز به کنترل قند خون کمک کند.

نتایج این مطالعه نشان داد که ورزش بین ظهر و نیمه شب می‌تواند به طور قابل توجهی مقاومت به انسولین را در مقایسه با فعالیت اولیه در روز کاهش دهد.

«جرون ون در ولد»، نویسنده اصلی این مطالعه از دانشگاه پزشکی لیدن هلند، گفت: «هدف ما بررسی ارتباط زمان فعالیت بدنی و استراحت در زمان بی تحرکی با میزان چربی کبد و مقاومت به انسولین در یک جمعیت میانسال بود.»

این تیم داده‌های مطالعه اپیدمیولوژی چاقی هلند را که شامل مردان و زنان ۴۵ و ۶۵ ساله با شاخص توده بدنی ۱۷ یا بیشتر بود، به این معنی که دارای اضافه وزن یا چاق بودند، تجزیه و تحلیل کرد.

همه شرکت‌کنندگان تحت یک معاینه فیزیکی قرار گرفتند که در آن نمونه‌های خون برای اندازه‌گیری سطح گلوکز و انسولین خون هنگام ناشتا بودن و بعد از صرف غذا گرفته شد.

همچنین از آن‌ها در مورد سبک زندگی شان سؤال پرسیده شد و میزان چربی کبد آن‌ها با اسکن MRI اندازه گیری شد.

محققان دریافتند که در مقایسه با فعالیت در طول روز، ورزش بعد از ظهر با کاهش ۱۸ درصدی مقاومت به انسولین و انجام آن در عصر با کاهش ۲۵ درصدی مرتبط است.

آن‌ها همچنین دریافتند که زمان صرف شده برای انجام فعالیت بدنی متوسط تا شدید باعث کاهش محتوای چربی کبد و مقاومت به انسولین می‌شود.

کارشناسان می‌گویند که این بدان معنا نیست که ما فقط باید در اواخر روز ورزش کنیم، زیرا ورزش در هر زمانی مفید است.

آن‌ها همچنین می‌گویند که هنوز نمی‌دانند که آیا همه فواید یکسانی را از ورزش عصرگاهی خواهند دید یا خیر و برای یافتن این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز است.