ورزش برای درمان انواع گردن درد

انجام ورزش‌های گردن از اهمیت بالایی برخوردار است،  در صورتی که این ورزش‌ها  به شیوه‌ی صحیح انجام داده شوند، می‌توانند دامنه‌ی حرکتی، انعطاف و قدرت ستون فقرات گردنی را افزایش