آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی بر پایبندی ایران به تعهدات خود در پرتو قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت تاکید کرد.