در چند سال اخیر درباره خوردن یا نخوردن روزانه تخم‌مرغ بحث‌های زیادی شده است.