چهارمین و آخرین جلسه دادگاه 'دیوان دادگستری بین المللی' مستقر در لاهه هلند در حالی آغاز شد که هیأت آمریکایی در دومین روز از دور دوم جلسات استماع شفاهی یک ساعت و نیم فرصت دارد تا برابر شکایت ایران در پرونده نقض عهدنامه مودت دوجانبه 1955 از کشور خود دفاع کند.