نائب رئیس اتحادیه تولید وصادرات نساجی و پوشاک گفت: مناطق آزاد متاسفانه تا به امروز فقط نقش واردات کالای قاچاق را ایفا کرده اند و افزایش این مناطق در کشور باعث افزایش قاچاق خواهد شد.