یک شرکت معتبر فعال در زمینه طراحی محصول جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران در محدوده آزادی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.