شرکت داروسازی دکتر عبیدی با توجه به توسعه فعالیت های خود جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.