محمد جواد ظریف ، پس از دیدار با رییس جمهور ترکیه و وزیر امور خارجه این کشور همسایه گفت که رایزنی مفیدی با مقامات ترکیه داشته است.