آمریکا اعلام کرد این احتمال وجود دارد که هند را به دلیل قصد داشتن برای خرید تسلیحات دفاعی روسیه تحت تحریم قرار دهد.