محققان دانشگاه نیوساوث ولز واقع در استرالیا راهکار جدیدی را برای تشخیص پروتئین‌های میکرو آر‌ان‌ای در نمونه‌های کوچک خون ابداع کردند. این روش برای تشخیص سرطان کاربرد دارد.