یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن سه موشک از نوع «زلزال ۱» را به تجمعات نظامیان و مزدوران سعودی در جنوب عربستان شلیک کرد.