مورینیو حال و روز خوبی در تیمش ندارد و هر روز صحبت جدیدی در موردش مطرح می‌شود.