ائتلاف خودخوانده آمریکایی به اصطلاح ضد داعش چهارشنبه شب هرگونه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را رد کرد و گفت که بعید می‌داند، این اقدام در آینده ای نزدیک اعمال شود.