سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد، هیچ گاه تصور نمی کند که مشکل توافق هسته‌ای ایران حل شود.