«رومینو» رستورانی در سن پیترزبورگ است که غذاهای خوشمزه ایرانی و اروپایی به مشتریان عرضه می کند و فکر و مدیریت و طراحی این رستوران به عهده کارآفرین خانم ایرانی به نام رومینا باقری است.