نماینده ایران امروز در نشست دیوان دادگستری لاهه ضمن اعتراض به اتهامات بی اساس نماینده و وکلای آمریکا، ادعاهای کذب آنان را خارج از دستورکار رسیدگی قضایی دیوان خواند.