مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: با نمایندگان دایی نشست صمیمانه و توافق داشتیم. قسط اول را پرداخت کردیم ولی برای قسط دوم در تنگنا بودیم و به دنبال رفع این بدهی هم هستیم.