وزیر خارجه عربستان در ادامه مواضع خصمانه مقامات سعودی ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از اعمال تحریم های بیشتر ضد تهران حمایت می کنیم.