محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: فشارهای آمریکا علیه برخی کشورها ممکن است تاثیرات زودگذری داشته باشد اما باعث تقویت روابط همه کشورها با یکدیگر خواهد شد.