یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده خیابان کریمخان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.