۵درصد مشمولان سهام عدالت فوت کردند

بیش از ۲ میلیون و ۳۴۲ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت تا پایان مرداد فوت کردند و نتوانستند از مزایای آن بهره‌ ببرند.