اولین باشگاه کسب و کار دانش بنیان کشور با همکاری”به پرداخت ملت”افتتاح شد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به این موضوع که دانشگاه‌ها نباید به امید بودجه دولت باشند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد مراکزی برای کسب و کار ابراز خرسندی کرد.