سوال از ظریف درباره‌ برجام اعلام وصول شد

سوال یک نماینده از وزیر امور خارجه درباره‌ علت عدم ارائه گزارش به موقع مذاکرات برجام در جلسه امروز مجلس اعلام وصول شد.