مردم کره شمالی این روزها چه می‌کنند؟ +تصاویر

کره شمالی مرموزترین و ناشناخته‌ترین کشور جهان است. حتی با وجود شروع مذاکرات بین المللی اطلاعات کمی از این کشور به بیرون درز می‌کند. تلاش برای نگه داشتن حکومتی که در کره شمالی برپاست، یک افتخار محسوب می‌گردد و این موضوع از طریق پخش تبلیغات دائماً به مردم یادآوری می‌شود.