استیضاح رییس جمهور هدف نمایندگان نبود/ آمادگی مجلس برای تشکیل اتاق فکر با دولت

نماینده سوال کنندگان از رییس جمهور تاکید کرد که هدف نمایندگان از طرح سوال از روحانی، استیضاح رییس جمهور نبود، بلکه اصلاح امور و حل مشکل مردم مدنظر نمایندگان بود.