فناوری جدید تصویری در پهپاد برای مبارزه با آتش

آتش از ساختمان 5 طبقه در کالیفرنیا برخاسته است و ما می‌دانیم که دو نفر حبس شده‌اند. اما فقط یک نفر را می‌بینیم.