هشدار آمریکا به ترکیه و سایر متحدان درباره خرید اس-400 از روسیه

وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر به ترکیه و سایر متحدانش درباره خرید اس-400 از روسیه هشدار داد.