امشب؛ پایان مهلت نام نویسی دوره‌های کاردانی

مهلت نام نویسی برای پذیرش در دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی برای مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۴ امشب به پایان می‌رسد.