بولتون ادعا کرد: آمریکا آماده به صفر رساندن صادرات نفت ایران است

گاردین ادعا کرد: تحریم‌های دونالد ترامپ به جهت ایجاد تغییر رفتار در تهران، صادرات نفت ایران را کاهش می‌دهد.