کاهش 7.3درصدی تردد برون شهری در شبانه روز گذشته

مرکز مدیریت راه های کشور بر اساس اطلاعات 2239 ترددشمار فعال از کاهش 7.3 درصدی ترددهای برون شهری در 24 ساعت گذشته نسبت به شبانه روز پیش از آن خبر داد و محدودیت های ترافیکی آخر هفته را اعلام کرد.