درآمد فروش طرح ترافیک ۴۰میلیارد تومان بوده نه ۶۸میلیارد/ بودجه مصوب در حوزه حمل و نقل محقق نشده است

به گفته رییس کمیسیون حمل و‌نقل شورای شهر تهران درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک ۴۰میلیارد تومان است نه ۶۸میلیاردی که معاون حمل و نقل شهردار تهران اعلام کرده است.